Regine Coacht

Regine coacht met hulp van paarden

Wat houdt je de laatste tijd bezig? Wat wil je hiermee? Welke stap kun je hierin vandaag nog zetten? Coaching is bedoeld voor iedereen met een persoonlijke leer- en ontwikkelvraag. Bij coaching met hulp van paarden gaat het vooral om bewustwording en inzicht krijgen in jezelf – om jouw persoonlijke ontwikkeling. Waar sta ik nu en waar wil ik naar toe? Wat is daarvoor nodig? Hoe breng ik mijn denken, voelen en handelen (weer) in overeenstemming?


Het paard als spiegel

Paard en mens hebben altijd al een bijzondere relatie gehad met elkaar. Een paard doet iets met je, daar kun je niet omheen. Paarden reageren op mensen en mensen reageren op paarden. Coaching met paarden is gebaseerd op die interactie. Jouw gedrag in de oefeningen met het paard vormen een weergave van situaties in het dagelijkse leven. Coaching met paarden maakt bewuste en onbewuste patronen zichtbaar waarop het paard je eerlijke feedback geeft. Zo geeft het paard je snel inzicht in je denken, voelen en handelen.


Coach als stimulator

De coach stimuleert je bij het nadenken over jezelf en anderen, bij het bedenken van mogelijkheden en bij het verzilveren van kansen. Zo ervaar je snel dat je zelf (weer) invloed hebt op je situatie! In mijn rol als oplossingsgericht coach praten we niet over problemen en zoeken we niet naar probleemoorzaken. Ik richt me op jouw ontwikkeling en begeleid je bij het (her)ontdekken en benutten van je mogelijkheden. Samen werken we eraan om de gewenste situatie die je voor ogen hebt, te verhelderen in concrete gedragstermen. Daarbij focussen we op wat wel werkt of heeft gewerkt en op het verzilveren van kansen. Belemmerende overtuigingen ruimen we op.

AfbeeldingHome2016

Kijkennaarjezelf